ASSESSORAMENT

Porta els objectes que tinguis espatllats i els tècnics t'ensenyaran com es poden reparar.
Només cal reservar per Fusteria al 934 242 871 o a reparat@millorquenou.cat.
Cada especialitat té uns horaris concrets:

Bicicletes: dimarts, dijous i dissabte de 10:30 a 14h;
i dilluns i divendres de 17 a 20:30h.

Bricolatge (fontaneria, electricitat i petits aparells elèctrics):
dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte de 10:30 a 14h;
i dimecres i dijous de 17 a 20:30h

Fusteria: (cal reservar hora) de dilluns a dissabte, excepte divendres, de 10:30 a 14h;
i de dilluns a divendres de 17 a 20:30h

Informàtica i aparells electrònics (TV, àudio, vídeo, telefonia):
de dilluns a dissabte de 10:30 a 14h;
i de dilluns a divendres, excepte dimecres, de 17 a 20:30h.

Tèxtil: de dilluns a dissabte de 10:30 a 14h;
 i de dilluns a divendres, excepte dijous de 17 a 20:30h.